Selecteer een pagina

privacypolicy

Droomcollectief respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Veiligheid

Droomcollectief zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze leveringen. De website van Droomcollectief is beveiligd met een (ssl)certificaat, waardoor door u ingevoerde gegevens versleuteld door ons worden ontvangen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Droomcollectief houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens (wbp) en zal je gegevens uitsluitend gebruiken voor:

  • het kunnen beantwoorden en/of het kunnen behandelen van je vragen en/of opmerkingen;
  • het kunnen uitvoeren van overige werkzaamheden/diensten die direct met Droomcollectief, of je gegevens te maken hebben;
  • het je op welke wijze dan ook op de hoogte kunnen stellen van informatie die wij voor jou belangrijk achten;
  • het kunnen doen van onderzoek om onze website en de daarbij behorende diensten te kunnen verbeteren;
  • het eventueel in de toekomst kunnen toesturen van onze nieuwsbrief (hier kunt je je altijd voor afmelden).

Cookies

De website van Droomcollectief maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren. De door het cookie vastgelegde (geanonimiseerde) informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Droomcollectief of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie alleen om onze dienstverlening te verbeteren en dus expliciet niet om te verkopen of voor andere externe marketingdoeleinden.

Vertrouwelijkheid

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren en deze alleen te gebruiken voor de door Droomcollectief gegeven opdracht.

Als je nog vragen hebt over de privacypolicy van Droomcollectief, dan kun je contact met ons opnemen.

Wij helpen je graag!